Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Alle pakker leveres med Bring hjem til deg/ditt lokale postkontor sammen med medfølgende faktura/kvittering.

Alle returer skal sendes til følgende adresse: Snowcon AS, Andrine Trulsruds vei 3, 1350 Lommedalen.